Vad vi gör

KPV Teknik tillverkar detaljer till nästan alla i branschen med
detaljvikter från ett par gram upp till flera ton.

Vi har lösningen PÅ era problem

Ett urval av våra tjänster

Vi är ett företag som är breda i vårt tjänsteutbud, vilket för att du som kund kan handplocka precis det du har behov av, eller använder er av oss som systemleverantör!

Utöver vår egna kompetens och know-how, har vi ett större nätverk av partners som täcker upp med expertis som vi själva inte har.

Vi tillverkar detaljer till i princip samtliga branscher – bland annat: försvar- fordons- och offshorebranschen.

Mätning/Validering

Kraven på mätning, validering och dokumenthantering kring tillverkning av produkter ökar ständigt, inte minst inom branscherna försvar och offshore. Vi är vana att hantera kvalitetsdokument. Några exempel är charge-, svets- och ytbehandlingsintyg. Mätmaskinerna är ISO-certifierade.

Montering

En allt mer efterfrågad tjänst är montering där fördelarna av att montera i takt som tillverkningen sker. Vi monterar allt från enklare delmontage till komplicerade helhetsmontage.

Adaptiv monteringsarea Lyftkapacitet upp till 3,2 ton.

Svarvning

Vår svarvsida är en verksamhet som växt fram under 2000-talet. Vi ser efter behov där mer och mer detaljer går mot avancerad svarvning av komplicerade detaljer och geometrier, inte allt för sällan ihop med behovet av fräsmöjlighet i svarven. Vi svarvar i mer eller mindre i alla material med diametrar upp till ungefär 400 mm.
Totalt fyra svarvar; svarv med Y-axel, drivna verktyg samt subspindel.

Konstruktion

Vi har erfarenhet av både konstruktion av produktionsutrustningar så som lyftverktyg och monteringsceller med produktunderhåll och helhetsåttagande vad gäller eftermarknad med produktuppdateringar mm. Med konstruktion kommer också möjligheten att släppa icke färdigt underlag. Vi hjälper då till att färdigställa underlaget under tiden vi samtidigt tillverkar nytt. Detta gör att vi avlusar och rättar det tekniska underlaget under tillverkning så att en traditionell granskningsfunktion inte behövs, och ledtiden kan kortas avsevärt!

Fräsning

Det var med fräsning KPV tog sina första kliv som företag i början på 70-talet, som fortfarande är grundpelaren i vår verksamhet. Redan då specialiserade vi oss på avancerad fräsning med dubbelkrökta ytor, då för att bearbeta fram olika smidesverktyg. Sedan dess har mycket hänt på tekniksidan, samtidigt som kraven på exempelvis repeterbarhet ständigt ökar. Idag är vi specialiserade på avancerad fräsning där höga krav ställs på det färdiga resultatet. Vi tillverkar allt ifrån enstyckstillverkning till långa serier och i vikter från några gram upp till fem ton.

cad bild

CAD/CAM

Produktionsteknik för oss på KPV Teknik handlar framförallt om skärande bearbetning (fräsning och svarvning), trådgnistning och montering.

Tveka inte

Mekanisk verkstad i Karlskoga
med fokus på precision